Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Revista Ushtarake Dhjetor 2011

revista_ushtarake_dhjetor_2011.jpgRubrika e I-rë: "Smart defense”-”Mbrojtje e Mençur”.
Rubrika e II-të: Rishikimi strategjik i mbrojtjes.
Rubrika e III-të: Forca profesioniste dhe problemet e saj.
Rubrika e IV-t: Analiza dhe vlerësime të sigurisë.
Rubrika e V-të: Studime historike.
Rubrika e VI-të: Talente të reja kërkimore.
Rubrika e VII-të: Studiues bashkëkohorë për sigurinë.


Revista Ushtarake në pdf