Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Revista Mbrojtja Nr.1 (2012)

mbrojtja_nr.1_2012.jpg1. Objektivat Viti 2012, historik për Forcat e Armatosura.
2. Eagle 4: Intervista Aleanca “Të gjithë bashkë brenda, të gjithë së bashku jashtë”.
3. Aleanca: Rasmussen: NATO në Kosovë, sa të jetë e nevojshme.
4. Strategji: “Smart Defense” - Një përqasje e re në Samitin e Çikagos.

 

Revista në formatin PDF