Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Modernizimi i Forcave tё Armatosura

Modernizimi i Forcave tё Armatosura është njё proces kompleks, i cili përfshin ndryshimet thelbësore të kapaciteteve materiale për tё pёrmbushur objektivat strategjikë.
Forcat e Armatosura synojnë rritjen e niveleve cilësore nëpërmjet shndërrimit të tyre në një forcë profesioniste, të mirëstërvitur, të pajisur me sisteme të teknikës dhe të armatimit bashkëkohor, me mjete moderne e të ndërveprueshme, dhe të aftë për të realizuar operacione të një spektri të gjerë. Këtij qëllimi i shërben procesi i modernizimit në FA.

Lexo mё shumё ...  • Modernizimi me Pajisje

Modernizimi në çdo vend të NATO është shprehje e rritjes së ambicies kombëtare për të patur një Forcë të Armatosur të denjë, për të plotësuar misionin kushtetues për pjesëmarrje në operacione në mbështetje të paqes dhe të misioneve që mbështeten në nenin 5 të NATO.
Ministria e Mbrojtjes e ka konsideruar procesin e Modernizimit një detyrë të rëndësishme që buron nga programi i qeverisë dhe synimi për të qenë pjesë e denjë e Aleancës së NATO. Ka disa vite që Ministria e Mbrojtjes e konsideron Modernizimin një domosdoshmëri. Në këtë qëndrim të Ministrisë së Mbrojtjes ka ndikuar rritja e përqindjes së buxhetit të Mbrojtjes dhe rritja e pjesëmarrjes në misione. Kështu rritja e buxhetit për mbrojtjen, në 2% të GDP para disa viteve, krijoi mundësinë e investimit në fushën e modernizimit, në tre llojet e forcave. Forcat e Armatosura (FA) kanë rritur nivelin e pjesëmarrjes së kontingjenteve në misionet e drejtuara nga Kombet e Bashkuara, NATO, Bashkimi Europian (BE) apo koalicione të tjera.   • Modernizimi në Forcat Tokësore

Investimet në Forcat Tokësore kanë synuar në mbështetjen e Forcave Ushtarake që marrin pjesë në misione të cilat drejtohen nga NATO, OKB, BE apo koalicione të tjera, siç ishte misioni në Irak. Gjithashtu ai synon në mbështetjen e njësive të përparësisë sipas objektivave të forcës, të pranuara nga vendi jonë, në kuadrin e plotësimit të standardeve të NATO. Disa nga kontratat e lidhura në këtë kuadër janë:
  -  Blerja e pajisjeve të MADM,
  -  Blerja e pajisjeve për kompaninë e EOD (xhenio),
  -  Komunikimi Taktik me Radio,
  -  Pajisjet Fushore,
  -  Qendrat Operacionale Taktike të lëvizshme,
  -  Blerja e armatimit të lehtë dhe municioneve,
  -  Blerja e armatimit për misionet e OMLT.  • Modernizimi në Forcat Detare (Projekti i ndërtimit të Anijeve të Rojes Bregdetare)

Modernizimi në Forcat Detare ka si qëllim rritjen e kapaciteteve operacionale të Rojes Bregdetare Shqiptare në operacionet e kërkim-shpëtimit dhe zbatimit të ligjshmërisë në det. Disa nga projektet/kontratat janë:
  -  Ndërtimi i anijeve për Rojen Bregdetare,
  -  Sistemi i vëzhgimit detar,
  -  Qendra Operacionale Ndërministrore e Detarisë.  • Modernizimi në Forcat Ajrore

Modernizimi i Forcave Ajrore synon në mbështetjen e tyre për plotësimin e misionit. Përparësi është krijimi i një flote me helikopterë të aftë për mbështetjen e misioneve në nivel kombëtar dhe për pjesëmarrje në operacione që drejtohen nga NATO. Disa nga projektet janë:
  -  Helikopterët Shumërolësh (Varianti ushtarak),
  -  Helikopteri VIP,
  -  Projekti i sistemit të vëzhgimit ajror.


  • Projekte të Tjera

  - Projekti i Uniformës
  - Qendra e Simulimit Konstruktiv
  - Trajnimi i shtabeve