Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Revista Ushtarake Mars 2012

revista_ushtarake_mars_2012.jpg

      Rubrika e I-rë: Samiti i Çikagos dhe Shqipëria
      Rubrika e II-të: Siguria energjitike, problemet e vendit
      Rubrika e III-të: Punime historike
      Rubrika e IV-të: Analiza dhe Vlerësime të Sigurisë
      Rubrika e V-të: Talente të reja
      Rubrika e VI-të: “Pranvera Arabe"