Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013
  • Strategjia Kombëtare e Sigurisë 

(në punim e sipër)

  • Strategjia Kombëtare e Mbrojtjes

(në punim e sipër)