Shtypi ushtarak në 100-vjetorin e Forcave të Armatosura