Në selinë e NATO kremtohet 100-vjetori i Pavarësisë së Shqipërisë