Nderim ministrit të parë të Mbrojtjes, Mehmet pashë Dëralla