Përfundon projekti i demontimit të municioneve në poligonet e hapura