Konferencë Shkencore, “100 vjet shtet shqiptar -100 vjet FA Shqiptare”