Përfundoi Kursi i Katërt i Lartë i Sigurisë dhe Mbrojtjes