Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Direktiva e Mbrojtjes 2014

b_273_230_16777215_00___images_aktualitet_logomm.jpg

Misioni i Forcave të Armatosura për ruajtjen e pavarësisë, sovranitetit dhe tërësisë territoriale, mbështetjen e popullsisë në kohë paqeje, krize e lufte, si dhe dhënien e kontributit për paqen dhe sigurinë në rajon e më gjerë mbetet një mision i shenjtë. Ky mision do të vijojë të realizohet duke harmonizuar të gjitha planet dhe përpjekjet me Aleancën e NATO-s dhe me institucionet e tjera të sigurisë së shtetit. 
 
Programi i ri i Qeverisë në fushën e mbrojtjes, përmban objektiva ambiciozë të cilat kërkojnë vijimin e reformave dhe transformimin e mëtejshëm të Forcave tona të Armatosura, krijimin e kapaciteteve të nevojshme ushtarake për përballimin e sfidave të sigurisë dhe mbrojtjes, si dhe vendosjen e tyre në lartësinë që meritojnë në shoqërinë shqiptare. 
 
Në qendër të këtyre reformave do të jetë lartësimi i figurës dhe integritetit të ushtarakut, nëpërmjet zhvillimit të politikave të nevojshme në fushën e personelit, legjislacionit, promovimit në karrierë, rritjen e  transparencës, llogaridhënies, si dhe eliminimin e korrupsionit në Forcat e Armatosura. 
 
Drejtime të tjera të rëndësishme do të jenë ristrukturimi i Forcave të Armatosura, zhvillimi i kapaciteteve operacionale dhe atyre mbështetëse, përsosjen e sistemit të arsimit dhe stërvitjes, infrastrukturës, modernizimit dhe rritjes së efektivitetit të diplomacisë ushtarake. 
 
Viti 2013 shënoi një serë arritjesh në drejtim të integrimit të plotë të FA në strukturat ushtarake të NATO-s, pjesëmarrjes në operacionet e drejtuara nga NATO dhe BE, zgjerimit të gamës së trajnimit dhe stërvitjes, si dhe demontimit të municioneve të tepërta.
 
Me gjithë rezultatet e arritura, konstatoj mosrealizime të cilat lidhen me: hartimin e dokumenteve kryesore strategjikë të sigurisë dhe mbrojtjes; zhvillimin e kapaciteteve të plota operacionale; keqadministrim të burimeve të mbrojtjes, të cilat kanë rezultuar në një situatë të rënduar financiare; investime e mirëmbajtje të sistemeve dhe pajisjeve të mbrojtjes, si dhe problematika në procesin e vlerësimit dhe promovimit në karrierë e gradë të personelit ushtarak. 
 
 

Direktiva e Mbrojtjes 2013 në format pdf

Direktiva e Mbrojtjes 2012 në format pdf