Shqipëria nuk ka thyer asnjë embargo ndërkombëtare