“Certifikatë Mirënjohje” për ministrin e Mbrojtjes Arben Imami