Shembulli i Shqipërisë në demontimin e municioneve të tepërta