Cermonia e nisjes, “MAT Striking Eagle 4” në misionin ISAF, Afganistan