Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Prezantohet raporti për “Vetëvlerësimin Gjinor në Forcat e Armatosura”

24 korrik 2013

Zëvendësministrja e Mbrojtjes Musaraj: “Me përmbushjen e këtij procesi, Shqipëria bëhet vendi i dytë anëtar i NATO pas Holandës, që realizon suksesshëm këtë arritje. Kjo është një dëshmi më shumë e maturisë dhe e kompetencës së fituar, e Mbrojtjes Shqiptare si anëtare e denjë e NATO dhe e standardeve të arritura prej saj përmes një menaxhimi efektiv dhe efiçent të resurseve të veta”.

Foto Galeri

b_229_153_16777215_00___images_galeria_2013_Korrik_24_7.jpgNë përfundim të projektit studimor për “Vetëvlerësimin Gjinor në FA”, sot paradite në Qendrën e Kulturës, Medias dhe Botimeve të Mbrojtjes, u zhvillua konferenca për prezantimin dhe dorëzimin e raportit final, përgatitur nga grupi që punoi për mbledhjen dhe përpunimin e informacionit. Në këtë takim ishte e pranishme zëvendësministrja e Mbrojtjes, prof. dr. Arta Musaraj, drejtorë dhe ushtarakë të lartë të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Shtabit të Përgjithshëm, atashe ushtarakë të akredituar në vendin tonë. Pjesëmarrës në këtë takim ishin gjithashtu partnerë dhe mbështetësit kryesorë të këtij projekti, përfaqësues të UN Women dhe Qendrës për Kontrollin Demokratik në Forcat e Armatosura (DCAF), në Gjenevë.

Takimi përmbyllës i këtij projekti synon të paraqesë në mënyrë të përmbledhur gjetjet dhe rekomandimet për ecurinë e procesit të integrimit dhe barazisë gjinore në Forcat e Armatosura, mbështetur në një plan konkret veprimi për të ardhmen.
Raportin studimor për “Vetëvlerësimin Gjinor në Forcat e Armatosura” e ka prezantuar znj. Mirela Rrumbullaku, kryetare e grupit të punës.
Në fjalën e saj përshëndetëse, zëvendësministrja e Mbrojtjes, znj. Arta Musaraj theksoi: “Çështjet e barazisë gjinore, gjithnjë e më shumë po kalojnë në të qenë projekt diskutimi, në të bërit element identifikues i strategjive afatgjate dhe largpamëse të menaxhimit të burimeve njerëzore kombëtare. Në rastin e Shqipërisë kjo është një arritje e madhe. Në të njëjtën kohë është një tregues ndryshimi esencial, pasi nga një çështje e të drejtave të njeriut, barazia gjinore bëhet indikator i nivelit të maturisë së shoqërisë dhe proceseve evolutive të saj, si dimension civilizimi dhe zhvillimi”.
Më tej, në fjalën e saj znj. Musaraj u shpreh se mbrojtja shqiptare është sot e përmbushur në objektivat e veta të barazisë gjinore të krahasuar me sisteme analoge në rajon me dimensionet e veta të prezencës së grave në të dhe kjo jo vetëm horizontalisht, por edhe vertikalisht referuar avancimit në karrierën e tyre. Kjo sepse nga ne është parë jo si një sensibilitet i shoqërisë, por në një optikë më largpamëse, atë të menaxhimit cilësor të burimeve njerëzore kombëtare. Ajo çfarë mund të themi sot për çështjet e barazisë gjinore në mbrojtjen shqiptare është se objektivi i vendosur në lidhje me prezencën e grave është tejkaluar dhe kemi indikator të mirë cilësor në këtë drejtim. Nga përpjesa e grave në FA shqiptare 21% e tyre janë oficere dhe 19% nënoficere, 10% ushtarë profesionistë duke kapur një përqindje 26% të totalit të burimeve njerëzore të mbrojtjes shqiptare. Janë bërë përparime të rëndësishme në përfaqësimin e femrave në funksione treguese vendimmarrëse, nga 9% që ka qenë në vitin 2011, tani kemi 15% femra në këto funksione. Mund të themi me krenari se kemi një përfaqësim të denjë të tyre në misione dhe në përfaqësitë tona ushtarake jashtë vendit. “Me përmbushjen e këtij procesi, Shqipëria bëhet vendi i dytë anëtar i NATO pas Holandës, që realizon suksesshëm këtë arritje. Kjo është një dëshmi më shumë e maturisë dhe e kompetencës së fituar, e Mbrojtjes Shqiptare si anëtare e denjë e NATO dhe e standardeve të arritura prej saj përmes një menaxhimi efektiv dhe efiçent të resurseve të veta”, - ka nënvizuar, znj. Musaraj.
Duke përgëzuar strukturat e brendshme të FA të përfshira në këtë proces, zëvendësministrja e Mbrojtjes Musaraj në fund të fjalës së saj vlerësoi partnerët ndërkombëtarë për kontributin e tyre në përmbushjen e këtij procesi, duke e konsideruar atë një fazë të parë të realizuar suksesshëm dhe bazë e qëndrueshme për menaxhimin e suksesshëm të FA shqiptare.
Konferencën për prezantimin e raportit për “Vetëvlerësimin Gjinor në Forcat e Armatosura” e përshëndeti znj. Anja Ebnother, zëvendësdrejtore e Përgjithshme e DCAF, si dhe znj. Estela Bulku, koordinatore Kombëtare e UN Women në Shqipëri, të cilat vlerësuan arritjet e shënuara nga Ministria e Mbrojtjes dhe FA shqiptare, si dhe punën e kryer nga grupi i punës për realizimin e projektit studimor për “Vetëvlerësimin Gjinor në Forcat e Armatosura”, projekt i cili, sipas tyre, do të shërbejë si bazë për diskutime dhe planifikime të mëtejshme politikash në këtë fushë.
Në përfundim të këtij aktiviteti, zëvendësministrja e Mbrojtjes, znj. Arta Musaraj, në shenjë falënderimi dhe mirënjohjeje për mbështetësit kryesorë të këtij projekti, ka dhuruar tre dhurata simbolike për znj. Estela Bulku, znj. Anja Ebnother dhe znj. Aiko Holvikivi, akorduar nga Ministria e Mbrojtjes. Ndërsa nga znj. Anja Ebnother, zëvendësdrejtore e Përgjithshme e DCAF, u ndanë certifikata të akorduara për grupin e punës që ka mundësuar realizimin me sukses të këtij projekti.
Projektit studimor për “Vetëvlerësimin Gjinor në Forcat e Armatosura” është realizuar me mbështetjen dhe bashkëpunimin e UN Women dhe “Qendrës për Kontrollin Demokratik në Forcat e Armatosura” (DCAF). Realizimi i këtij projekti dhe finalizimi me një raport përfundimtar ka shërbyer si një instrument për të matur përgjegjshmërinë dhe rezultatet në fushën e barazisë gjinore, parë në këndvështrimin e të drejtave të individit, femra dhe meshkuj, dhe do të shërbejë si një bazë fillestare për diskutime dhe planifikime të mëtejshme politikash. Studimi ka kaluar në katër faza kryesore: faza e parë: planifikimi për implementimin e projektit, janar-mars 2013; faza e dytë: grumbullimi i informacionit në terren, prill-maj 2013; faza e tretë: përpunimi dhe analiza e informacionit, qershor 2013 dhe faza e katërt: hartimi i raportit, korrik 2013. Gjatë realizimit të këtij projekti u intervistuan 48 persona, prej të cilëve 25 meshkuj dhe 23 femra, nga struktura të ndryshme në FA. Gjithashtu u zhvilluan 8 tryeza ku morën pjesë 110 persona, 53 meshkuj dhe 57 femra, të të gjitha gradave, si dhe personel civil nga MM dhe FA. Anketimet u përqendruan në çështje që prekin drejtpërdrejtë individët, siç janë: dhuna me bazë gjinore, ngacmimet seksuale, diskriminimi në punë, etj. Anketimit iu përgjigjën gjithsej 170 persona, 83 femra, 87 meshkuj duke përfshirë të gjitha gradat.