Përfundoi Kursi i Lartë i Oficerit dhe Kursi i Komandës dhe SHP