Prezantohet raporti për “Vetëvlerësimin Gjinor në Forcat e Armatosura”