Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Sqarim mbi procedurat e ankandeve

26 gusht 2013
 

b_230_287_16777215_00___images_homepage_logo_mm.png

Pretendimi i televizionit A1 Report se nuk jane lejuar për të marrë pjesë në një ankand të zhvilluar ditën e sotme në Ministrinë e Mbrojtjes, është i pavërtetë pasi ditën e sotme nuk është zhvilluar ankandi në fjalë për shkak të mosparaqitjes së kompanive për të marrë pjesë në ankand. E vetmja kompani e paraqitur ka deklaruar se nuk do të dorëzojë ofertë për shkak të çmimeve të larta të përcaktuara. Ministria e Mbrojtjes sqaron se plani i ankandave bazohet tek “Planit i Veprimit me Drejtimet Kryesore për Trajtimin e Pajisjeve dhe Materialeve që janë tepër dhe jashtë nevojave të FA, sipas Tabelave të Organizimit dhe Pajisjeve, i miratuar më10.05 2010 dhe i rishikuar më 13.03. 2012”.
 
Ankandet për shitjen e pajisjeve dhe materialeve të tepërta janë zhvilluar dhe do të zhvillohen edhe më vonë bazuar mbi këtë plan të detajuar pune që mëton lirimin e Forcave të Armatosura nga aktivitete të tepërta që pengojnë përmbushjen e misionit të saj. Çdo spekulim mediatik lidhur me datat e ankandeve nuk qëndron dhe është keqinformim i qëllimshëm.