Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Konferenca finale e Integrimit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në NATO

Zhvillohet në vendin tonë Konferenca finale e Integrimit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në NATO, me pjesëmarrjen e komandantit të Komandës së ACT gjeneral Jean-Paul Palomeros, si dhe delegacionit të lartë që e shoqëronte. Kjo konferencë ka për qëllim identifikimin e mësimeve të nxjerra dhe arritjeve të deritanishme të Forcave të Armatosura të RSH, në procesin e integrimit të plotë të vendit tonë në NATO. Integrimi i plotë i Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë nënkupton një proces të vazhdueshëm dhe dinamik të zhvillimit të burimeve njerëzore, strukturave, doktrinave dhe kapaciteteve me qëllim përmirësimin e efektshmërisë dhe ndërveprueshmërisë me NATO në mënyrën më të përshtatshme.

Më datë 25 tetor do të zhvillohet ceremonia e nënshkrimit të Deklaratës së Përbashkët, që shënon dhe përfundimin e procesit të Integrimit të plotë ushtarak të FARSH me NATO. Forcat e Armatosura kanë hyrë në fazën përfundimtare të integrimit ushtarak në NATO, proces ky që ka filluar që me anëtarësimin e vendit tonë në Aleancë. Procesi i integrimit të FA, do të finalizohet gjatë Konferencës finale të Integrimit me Komandën e Aleancës për Transformim (ACT), ku do të deklarohet integrimi i plotë ushtarak i FA në NATO. Krahas intensifikimit të përpjekjeve disa vjeçare, u detajuan plane me detyrime specifike sipas fushave të Integrimit, të cilat u finalizuan me hartimin e një Matrice dhe më pas me një Plan Integrimi për periudhën 2012-2014, ku u përfshinë të gjitha problemet kryesore të Integrimit që lidhen me Dokumentet Strategjikë dhe Planifikimin, Objektivat e Forcës (Capability Targets), si dhe progresi në fushat e integrimit.