Përmbyllet me sukses projekti i ripaketimit të lëndëve kimike