FA marrin pjesë në aksionin “Të pastrojmë Shqipërinë në një ditë”