Niset me mision në Afganistan kontingjenti “Eagle-8”