Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Kontaktoni me ne

Adresa: Rruga e Dibrës, Tiranë

Kutia Postare 2423                      

Telefon/Centrali: 2226601/ 2226602

Pika e kontaktit:   2224974

e-mail:               This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.