Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Organizimi i Ministrisë së Mbrojtjes

 
Ministri i Mbrojtjes, znj. Mimi Kodheli
tree_1.gif  
tree_2.gif Zëvendësministri i Mbrojtjes, z. Dritan Hila
x Kabineti i Ministrit të Mbrojtjes
tree_3.gif Sekretari i Përgjithshëm, z. Arian Kraja
  v  
tree_2.gif Drejtoria e Planifikimit Strategjik të Mbrojtjes:
v tree_2.gif Drejtoria e NATO, BE dhe Marrëdhënieve me Jashtë
tree_1.gif tree_3.gif Drejtoria e Politikave Strategjike
tree_2.gif Drejtoria e Përgjithshme e Standardeve të NATO dhe Modernizimit:
v tree_2.gif Drejtoria e Standardeve dhe Modernizimit
tree_1.gif tree_2.gif Drejtoria e Automatizimit dhe Inovacionit
tree_1.gif tree_3.gif Drejtoria e Ankandeve dhe Prokurimeve
tree_2.gif Drejtoria e Arsimimit dhe Përkujdesjes Sociale të Ushtarakëve
tree_2.gif Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Mbështetëse:
v tree_2.gif Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Zhvillimit të Personelit
v tree_2.gif Drejtoria e Legjislacionit
v tree_2.gif Drejtoria e Administrimit të Shërbimeve
tree_1.gif tree_3.gif Drejtoria e Menaxhimit të Aseteve
tree_2.gif Drejtoria e Financave
tree_2.gif Drejtoria e Auditimit të Brendshëm
tree_2.gif Drejtoria e Inspektimit të Përgjithshëm dhe Antikorrupsionit
tree_2.gif Sektori i Protokollit
tree_3.gif Strukturat Vartëse
  tree_2.gif Agjencia e Kontrollit Shtetëror të Eksporteve (AKSHE)
  tree_2.gif Military Export Import Company (MEICO)
  tree_2.gif Qendra e Kulturës, Medias dhe Botimeve të Mbrojtjes (QKMBM)
  tree_2.gif Qendra Ndërinstitucionale Operacionale Detare (QNOD)
  tree_2.gif Spitali Ushtarak Qendror Universitar (SUQU)
  tree_2.gif Agjencia e Inteligjencës së Mbrojtjes (AIM)
  tree_2.gif Qendra Kombëtare e Sigurisë dhe Mbrojtjes (QKSM)
  tree_3.gif Muzeu i Forcave të Armatosura (MFA)