Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Kontakt

Adresa:  Plepa, Durrës
Tel/Fax: 052 2 60201
e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Numri Blu i emergjencës në QNOD në shërbim 24 orë: 125