Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Misioni dhe detyrat

Misioni

QNOD garanton menaxhimin dhe kontrollin e kufijve detarë shqiptarë, sigurinë e jetës në det dhe ndërveprimin e institucioneve shtetërore që kanë përgjegjësi dhe interesa në hapësirën detare.
QNOD është institucion kombëtar që garanton ushtrimin e sovranitetit dhe të drejtave sovrane të shtetit shqiptar në hapësirën detare nëpërmjet menaxhimit të integruar të burimeve kombëtare të institucioneve që kanë përgjegjësi dhe interesa në det.

QNOD bashkërendon dhe drejton:

  • Operacionet detare për kontrollin e kufirit detar;
  • Operacionet detare kundër trafikut të paligjshëm;
  • Operacionet detare të luftës kundër terrorizmit;
  • Operacionet detare kundër krimit të organizuar;
  • Operacionet e kërkim-shpëtimit dhe dhënies së ndihmës në det;
  • Operacionet e antindotjes;
  • Operacionet në mbrojtje të peshkimit;
  • Operacionet për ruajtjen e ekuilibrit ekologjik dhe mjedisit detar;
  • Operacionet për mbrojtjen dhe mirëadministrimin e pasurisë peshkimore (biomasa ihtiologjike);
  • Operacionet për sigurinë e jetës në det.