You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'Etnokoreografia" e prof. dr. Ramazan Bogdanit",DAYOFYEAR(20200603), DAYOFMONTH(2' at line 2 SQL=INSERT INTO modnew_Stalytics_exitpage_count(title,year_day, month_day, week_day, week, month, year,visit_date,last_update) VALUES ("Promovohet në QKMBM kolana e studimeve "Etnokoreografia" e prof. dr. Ramazan Bogdanit",DAYOFYEAR(20200603), DAYOFMONTH(20200603), DAYOFWEEK(20200603),WEEK(20200603,1), MONTH(20200603),YEAR(20200603),20200603,NOW()) Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Qendra Ndërinstitucionale Operacionale Detare

Qendra Ndërinstitucionale Operacionale Detare (QNOD) është një institucion ndërdikasterial që ka për detyrë të sigurojë vëzhgimin e hapësirës detare shqiptare, për të realizuar organizimin, planëzimin, bashkërendimin dhe drejtimin e operacioneve në det, në përputhje me legjislacionin detar kombëtar dhe ndërkombëtar.

Institucionet pjesëmarrëse në QNOD janë:

  • Ministria e Brendshme; prani 24 orëshe me anë të koordinatorëve institucionalë dhe oficerëve të shërbimit.
  • Ministria e Mbrojtjes; prani 24 orëshe si dhe bën operimin dhe mirëmbajtjen e Sistemit të Vëzhgimit të Hapësirës Detare.
  • Ministria e Financave; prani 24 orëshe nëpërmjet koordinatorëve institucionalë dhe Oficerëve të Shërbimit.
  • Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave; prani 24 orëshe koordinatorëve institucionalë dhe Oficerëve të Shërbimit.
  • Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit; kapacitet bashkërendues.
  • Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorëve; kapacitet bashkërendues.
  • Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve; kapacitet bashkërendues.