Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Qendra Ndërinstitucionale Operacionale Detare

Qendra Ndërinstitucionale Operacionale Detare (QNOD) është një institucion ndërdikasterial që ka për detyrë të sigurojë vëzhgimin e hapësirës detare shqiptare, për të realizuar organizimin, planëzimin, bashkërendimin dhe drejtimin e operacioneve në det, në përputhje me legjislacionin detar kombëtar dhe ndërkombëtar.

Institucionet pjesëmarrëse në QNOD janë:

 • Ministria e Brendshme; prani 24 orëshe me anë të koordinatorëve institucionalë dhe oficerëve të shërbimit.
 • Ministria e Mbrojtjes; prani 24 orëshe si dhe bën operimin dhe mirëmbajtjen e Sistemit të Vëzhgimit të Hapësirës Detare.
 • Ministria e Financave; prani 24 orëshe nëpërmjet koordinatorëve institucionalë dhe Oficerëve të Shërbimit.
 • Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave; prani 24 orëshe koordinatorëve institucionalë dhe Oficerëve të Shërbimit.
 • Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit; kapacitet bashkërendues.
 • Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorëve; kapacitet bashkërendues.
 • Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve; kapacitet bashkërendues.

 

Misioni dhe detyrat

Misioni

QNOD garanton menaxhimin dhe kontrollin e kufijve detarë shqiptarë, sigurinë e jetës në det dhe ndërveprimin e institucioneve shtetërore që kanë përgjegjësi dhe interesa në hapësirën detare.
QNOD është institucion kombëtar që garanton ushtrimin e sovranitetit dhe të drejtave sovrane të shtetit shqiptar në hapësirën detare nëpërmjet menaxhimit të integruar të burimeve kombëtare të institucioneve që kanë përgjegjësi dhe interesa në det.

QNOD bashkërendon dhe drejton:

 • Operacionet detare për kontrollin e kufirit detar;
 • Operacionet detare kundër trafikut të paligjshëm;
 • Operacionet detare të luftës kundër terrorizmit;
 • Operacionet detare kundër krimit të organizuar;
 • Operacionet e kërkim-shpëtimit dhe dhënies së ndihmës në det;
 • Operacionet e antindotjes;
 • Operacionet në mbrojtje të peshkimit;
 • Operacionet për ruajtjen e ekuilibrit ekologjik dhe mjedisit detar;
 • Operacionet për mbrojtjen dhe mirëadministrimin e pasurisë peshkimore (biomasa ihtiologjike);
 • Operacionet për sigurinë e jetës në det.

 

Kontakt

Adresa:  Plepa, Durrës
Tel/Fax: 052 2 60201
e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Numri Blu i emergjencës në QNOD në shërbim 24 orë: 125