Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Revista Ushtarake Shtator 2010

Lexoni më shumë...1. Rubrika e I-rë. Çështje të Sigurisë.
2. Rubrika e II-të. Analiza dhe Vlerësime.
3. Rubrika e III-të. Klasikët e mendimit ushtarak.
4. Rubrika e IV-t. Historia Ushtarake.
5. Rubrika e V-të. Mendimi ndryshe.

 


Revista Ushtarake në pdf

 

Revista Ushtarake Qershor 2010

Lexoni më shumë...1. Rubrika e I-rë. Punimet kërkimore të Konferencës Shkencore “Planifikimi dhe Menaxhimi i Emergjencave Civile në Republikën e Shqipërisë dhe roli i Forcave të Armatosura”.
2. Rubrika e II-të. Kontribute në interes të “Strategjisë së Sigurisë Kombëtare të Republikës së Shqipërisë” dhe “Strategjisë Ushtarake Republikës së Shqipërisë”.
3. Rubrika e III-të. Këndi i Analistit.

 

Revista Ushtarake në pdf

Revista Ushtarake Mars 2010

Lexoni më shumë...1. Rubrika e I-rë. Koncepti i ri Strategjik i NATO, qëndrimet e Shqipërisë dhe Forcave të Armatosura.
2. Rubrika e II-të. Konferenca e Zhvillimit të Personelit në Forcat e Armatosura.
3. Rubrika e III-të. Këndi i Analistit
.

 


Revista Ushtarake në pdf

Revista Ushtarake Dhjetor 2009

Lexoni më shumë...1. Rubrika e I-rë. “Nga siguria kombëtare tek siguria kolektive?” Të flasim për detyrimet dhe sfidat e vendit dhe të FA pasanëtarësimit në NATO deri në vitin 2015”
2. Rubrika e II-të. Një Koncept i ri Strategjik i NATO
3. Rubrika e III-të. Mendimi i ekspertit


 


Revista Ushtarake në pdf

Revista Ushtarake Shtator 2009

Lexoni më shumë...1. Rubrika e I-rë. Punime kërkimore të Konferencës Shkencore “Institucionet e Trajnimit dhe Arsimimit të FA – Vizioni i zhvillimit të tyre 2015”
2. Rubrika e II-të. Siguria dhe Strategjia
3. Rubrika e III-të. Arsimimi dhe Stërvitja
4. Rubrika e IV-t. Historia Ushtarake


Revista Ushtarake në pdf

 

Revista Ushtarake Qershor 2009

Lexoni më shumë...1. Hyrje e Revistës Ushtarake “Urimet më të mira për antarësimin në NATO”, Bordi i Revistës Ushtarake 5.
2. Mesazh promocional i punës kërkimore në interes të mbështetjes së prioriteteve të transformimit të Forcave të Armatosura Kolonel Sandër Lleshi Komandant i Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes.
3. Platforma e Revistës Ushtarake – 2009, Redaksia e Revistës Ushtarake-Qendra e Analizave të Mbrojtjes 17.
4. Historia e Ballkanit – reflektim i gjeopolitikës së rajonit tonë, Dr. Ferdinand Xhaferri

Revista Ushtarake në pdf