You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'Albanian Lion" (31 maj 2011)",DAYOFYEAR(20190626), DAYOFMONTH(20190626), DAYOFWE' at line 2 SQL=INSERT INTO modnew_Stalytics_exitpage_count(title,year_day, month_day, week_day, week, month, year,visit_date,last_update) VALUES ("Stërvitja "Albanian Lion" (31 maj 2011)",DAYOFYEAR(20190626), DAYOFMONTH(20190626), DAYOFWEEK(20190626),WEEK(20190626,1), MONTH(20190626),YEAR(20190626),20190626,NOW()) Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Konferenca finale e Integrimit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në NATO

Zhvillohet në vendin tonë Konferenca finale e Integrimit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në NATO, me pjesëmarrjen e komandantit të Komandës së ACT gjeneral Jean-Paul Palomeros, si dhe delegacionit të lartë që e shoqëronte. Kjo konferencë ka për qëllim identifikimin e mësimeve të nxjerra dhe arritjeve të deritanishme të Forcave të Armatosura të RSH, në procesin e integrimit të plotë të vendit tonë në NATO. Integrimi i plotë i Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë nënkupton një proces të vazhdueshëm dhe dinamik të zhvillimit të burimeve njerëzore, strukturave, doktrinave dhe kapaciteteve me qëllim përmirësimin e efektshmërisë dhe ndërveprueshmërisë me NATO në mënyrën më të përshtatshme.

Lexoni më shumë...

Evente

Evente