Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Konferenca finale e Integrimit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në NATO

Zhvillohet në vendin tonë Konferenca finale e Integrimit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në NATO, me pjesëmarrjen e komandantit të Komandës së ACT gjeneral Jean-Paul Palomeros, si dhe delegacionit të lartë që e shoqëronte. Kjo konferencë ka për qëllim identifikimin e mësimeve të nxjerra dhe arritjeve të deritanishme të Forcave të Armatosura të RSH, në procesin e integrimit të plotë të vendit tonë në NATO. Integrimi i plotë i Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë nënkupton një proces të vazhdueshëm dhe dinamik të zhvillimit të burimeve njerëzore, strukturave, doktrinave dhe kapaciteteve me qëllim përmirësimin e efektshmërisë dhe ndërveprueshmërisë me NATO në mënyrën më të përshtatshme.

Lexoni më shumë...

Evente

Evente