Njoftime për kërkim kandidaturash për ndjekje kualifikimesh

Rregullore për aplikimin dhe përzgjedhjen e personelit të FARSH për arsimim dhe trajnim brenda dhe jashtë vendit

Anekset:

1. Kriteret vlerësuese për ndjekjen e kurseve brenda dhe jashtë vendit nga personeli i FARSH (lidhja 1, format pdf)
2. Treguesit e vlerësimit (lidhja 2, format pdf),
3. Formati i njoftimit elektronik për kërkim kandidaturash për ndjekje kualifikimesh (lidhja 3, format pdf),
4. Formati i aplikimit individual për kualifikime institucionale ose funksionale brenda dhe jashtë vendit (lidhja 4, format word)
5. Formati i raportimit të aplikimeve të seksioneve/degëve të personelit, si dhe drejtorive e qendrave (lidhja 5, format pdf)

 

Për të renditur kurset sipas afatit të aplikimit, klikoni te kolona AFATI*

Titulli i kursit: Periudha: Vendi: Afati: Shkarkoni njoftimin: Fituesit:
Lufta kundër akteve të vetshpërthimit me bombë 02/2020 Ankara, Turqi 2019-12-19 kriteret (pdf)  
Seminarin e komunitetit global të interesit në luftën kundër terrorizmit 01/2020 Qendra Marshall, Gjermani 2019-11-30 kriteret (pdf)  
Seminari i lartë ekzekutiv për luftën kundër terrorizmit (CTES-Sen. Lev.) 04/2020 Qendra Marshall, Gjermani 2019-11-30 kriteret (pdf)  
Lufta kundër terrorizmit në nivel ekzekutiv 11/2019 Ankara, Turqi 2019-11-08 kriteret (pdf)  
Ndërgjegjësimi gjinor në operacionet e mbështetjes së paqes 11/2019 Ankara, Turqi 2019-11-30 kriteret (pdf)  
Kursi ndërkombëtar i praktikave të prokurimit 07/2020 Fontainebleau, Francë 2019-09-06 kriteret (pdf)  
Senior International Defense Management Course (SRIDMC) papërcaktuar Monterey, California, SHBA 2019-10-31 kriteret (pdf)  
Kursi Ndërkombëtar i Menaxhimit të Mbrojtjes/International Defense Management Course (IDMC) papërcaktuar 02-04/2020 Monterey, California, SHBA 2019-10-31 kriteret (pdf)  
Programi i Studimeve të Aplikuara të Sigurisë/Program in Applied Security Studies (PASS 20-19) 02-03/2020 09-11/2020 Qendra Marshall, Gjermani 2019-10-31 kriteret (pdf)  
Programi ndërkombëtar i luftës kundër krimit të organizuar/Program on Countering Transnational Organized Crime (PCTOC) 03/2020 Qendra Marshall, Gjermani 2019-11-08 kriteret (pdf)  
Seminar me Titullarë/Senior Executive Seminar (SES) e papërcaktuar Qendra Marshall, Gjermani 2019-10-31 kriteret (pdf)  
Seminari Europian për Sigurinë/European Security Seminar-South (ESS-S 20-05 ) 06/2020 Qendra Marshall, Gjermani 2019-10-31 kriteret (pdf)  
Programi i studimeve mbi terrorizmin dhe sigurinë/Program on Terrorism Security Studies (PTSS) 08/2020 Qendra Marshall, Gjermani 2019-11-20 kriteret (pdf)  
Seminari Europian për Sigurinë/European Security Seminar-South (ESS-S 20-14 ) 06/2020 Qendra Marshall, Gjermani 2019-10-31 kriteret (pdf)  
Aspektet ligjore të luftës kundër korrupsionit /Legal Aspects of Combating Corruption (LACC) e papërcaktuar Newport, Rhode Island, SHBA 2019-10-31 kriteret (pdf)  
Kursi për përvetësimin e taktikave të oficerit të ri 02/2020 Warminster, Mbretëri e Bashkuar 2019-11-01 kriteret (pdf)  
Programi i studimeve mbi terrorizmin dhe sigurinë/Program on Terrorism Security Studies (PTSS) 01/2020 Qendra Marshall, Gjermani 2019-10-31 kriteret (pdf)  
Seminar për Sigurinë Rajonale/Seminar on Regional Security (SRS 20-03) 01/2020 Qendra Marshall, Gjermani 2019-10-31 kriteret (pdf)  
Principet e menaxhimit te prokurimeve te mbrojtjes, kontratat, negocimi/Principles of Defense Acquisition Management, Contracts, Negotiations 02/2020 Monterey, California, SHBA 2019-10-31 kriteret (pdf)  
Siguria Euroatlantike 12/2019 Sarajevë, Bosnjë-Hercegovinë 2019-10-23 kriteret (pdf)  
Marrëdhëniet me publikun në operacionet ndërkombëtare 11/2019 Shkup, Maqedoni e Veriut 2019-10-14 kriteret (pdf)  
Ndërgjegjësimi për sigurinë energjitike 12/2019 Turqi 2019-11-22 kriteret (pdf)  
Kursi i Avancuar i Inteligjencës 11/2019 Split, Kroaci 2019-10-11 kriteret (pdf)  
Principet e menaxhimit te prokurimeve te mbrojtjes/Principles of Defense Acquisition Management papërcaktuar Monterey, California, SHBA 2019-10-25 kriteret (pdf)  
Aspektet ligjore të mbështetjes me burime të mbrojtjes të autoriteteve civile/Legal Aspects of Defense Support Civil Authority (LADSCA) papërcaktuar Rhode Island, SHBA 2019-10-25 kriteret (pdf)  
Kursi i avancuar për instruktor te gjuhës angleze/Advanced English Language Instructor Course (AELIC) papërcaktuar San Antonio, Texas, SHBA 2019-10-25 kriteret (pdf)  
Kursi i Avancuar i Nënoficerit të këmbësorisë/Infantryman ALC papërcaktuar Fort Benning, Georgia, SHBA 2019-10-18 kriteret (pdf)  
Akademia e kryekapterit/Sergeant Major Academy (USSMA) papërcaktuar Texas, SHBA 2019-10-18 kriteret (pdf)  
Kursi Ranger Këmbësori papërcaktuar Georgia, SHBA 2019-10-18 kriteret (pdf)  
Kursi Bazë i Oficerit të Transport / Transportation BOLC 04-08/2020 Virginia,SHBA 2019-11-04 kriteret (pdf)  
Kursi Bazë i Oficerit për mirëmbajtje, furnizim, armatim-municion/Ordnance Basic Officer Leader Course 01-05/2020 Virginia,SHBA 2019-10-28 kriteret (pdf)  
Kursi Bazë i Shërbimeve në Shtab/Quartermaster BOLC 04-07/2020
papërcaktuar
Virginia,SHBA 2019-10-28 kriteret (pdf)  
Kursi Bazë i Oficerit për mirëmbajtje, furnizim, armatim-municion (kandidade femra)/Ordnance Basic Officer Leader Course 01-05/2020 Virginia,SHBA 2019-10-28 kriteret (pdf)  
Kursi Bazë i Shërbimeve në Shtab (kandidade femra)/Quartermaster BOLC 01-05/2020 Virginia,SHBA 2019-10-28 kriteret (pdf)  
Kursi Bazë i Oficerit të Këmbësorisë/Infantry Basic Officer Leader Course (IBOLC)

02-07/2020
04-10/2020,
papërcaktuar

Georgia,SHBA 2019-10-28 kriteret (pdf)  
Kursi i Kapitenit të Karrierës të Këmbësorisë/Maneuver CCC 02-08/2020
04-10/2020
Georgia,SHBA 2019-10-18 kriteret (pdf)  
Kursi i Kapitenit të Karrierës Zbulim/International Officer Military Intelligence Officer Captains Career papërcaktuar Missouri,SHBA 2019-10-15 kriteret (pdf)
Kursi ndërkombëtar i oficerit detar/International Maritime Officer Course (IMOC) papërcaktuar Rhode Island,SHBA 2019-10-15 kriteret (pdf)
Kursi i Kapitenit të Karrierës të Policisë Ushtarake/Military Police CCC 04-10/2020 Missouri,SHBA 2019-10-15 kriteret (pdf)
Kursi i Kapitenit të Karrierës të Logjistikës/Logistics CCC

04-09/2020
papërcaktuar

Virginia,SHBA 2019-10-15 kriteret (pdf)
Kolegji i Luftës FT/Army War College (AWC) papërcaktuar Pennsylvania,SHBA 2019-10-15 kriteret (pdf)
Kolegji i Shtabit të Forcës Detare/Naval Staff College (NCS) papërcaktuar Rhode Island,SHBA 2019-10-11 kriteret (pdf)
Kursi i Komandës dhe SHP/Command and General Staff Course (CGSC) 04/2020-06/2021 Kansas,SHBA 2019-10-11 kriteret (pdf)
Kursi i Kapitenit të Karrierës për Ndërlidhjen/Signal CCC papërcaktuar Georgia,SHBA 2019-10-28 kriteret (pdf)
Kursi pasuniversitar për sistemin e planifikimit, programimit, buxhetimit dhe vlerësimit 10-11/2019 Brasov,Rumani 2019-09-30 kriteret (pdf)  
Kursi i gjuhës greke 10/2019-06/2020 Stamboll, Turqi 2019-09-27 kriteret (pdf)  
Emigrimi i parregullt 10/2019 Stamboll, Turqi 2019-09-16 kriteret (pdf)  
Siguria dhe menaxhimi i kufinjve 11/2019 Ankara, Turqi 2019-09-02 kriteret (pdf)  
Bashkëpunimi civil-ushtarak 10-11/2019 Ankara, Turqi 2019-08-20 kriteret (pdf)  
Terminologjia e kontrollit te trafikut ajror 10/2019 Ankara, Turqi 2019-08-21 kriteret (pdf)  
Terrorizmi dhe media 10/2019 Ankara, Turqi 2019-08-23 kriteret (pdf)  
Kursi i Komandës dhe Shtabit të Bashkuar (K7) 09/2019-01/2020 Turqi 2019-08-14 kriteret (pdf)  
Programi i studimeve të sigurisë kibernetike (PCSS) 12/2019 Qendra Marshall, Gjermani 2019-08-07 kriteret (pdf)  
Kursi i gjuhës angleze, niveli bazë 09-11/2019 Mbretëri e Bashkuar 2019-07-30 kriteret (pdf)  Kryesimi i Nismave Rajonale SEDM dhe A5 Shtator 2019 Shqipëria është një ndër vendet e rajonit më aktive në kuadër të Nismave Rajonale, kjo jo vetëm për shkak të anëtarësimit...
“Albanian Effort 19” 19 shtator 2019“Albanian Effort 19” mblodhi në Bizë rreth 800 efektivë nga Shqipëria, SHBA, Mbretëri e Bashkuar, Turqia, Kroacia, Polonia, Italia, Gjermania, Bullgaria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Kosova...
Angazhimi i FA në shuarjen e zjarreve 09 shtator 2019Muajt korrik edhe gusht edhe pse më të nxehtët e vitit shënuan një numër të pazakontë zjarresh. Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka thekson se gjatë kësaj periudhe në vend ka pasur 324 varta zjarri...
68 vjet Arma e Aviacionit 24 prill 2019Hapi i parë për të krijuar një Aviacion Ushtarak në Shqipëri, u hodh në 1914, kur qeveria shqiptare porositi blerjen e...
Shqipëria 10 vite në NATO Mars 2019Viti 2019 përkon me 10 - Vjetorin e Anëtarësimit të vendit tonë në NATO, më 1 Prill 2009...
Ditari Javor 2019Ditari, të rejat kryesore të javës...
Ministeriali i Mbrojtjes, Bruksel 26 - 27 qershor 26 - 27 qershor 2019Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka mori pjesë në Ministerialin e Zëvendësministri i Mbrojtjes Petro Koçi mori pjesë në punimet e Ministerialit të Mbrojtjes të NATO që u zhvillua në Bruksel,...
Ministeriali i NATO, Xhaçka: 2% e PBB për FA deri në vitin 2024 4-5 tetor 2018Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka mori pjesë në Ministerialin e Mbrojtjes së vendeve anëtare të Aleancës të Atlantikut të Veriut...
Ministrja Xhaçka vizitë zyrtare në SHBA 17-18 prill 2018Washington - Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vlerësojnë Shqipërinë një aleat të denjë të NATO dhe vend lider në Ballkanin Perëndimor...
FA shpëtojnë nënën e sëmurë në Kukës27 shkurt 2018Pas 3 orë ecjeje në këmbë, Forcat Armatosura kanë arritur të transportojnë për në spitalin rajonal të Kukësit...
Ministeriali i NATO, takimi Stoltenberg - Xhaçka14 - 15 shkurt 2018Ministrja Xhaçka merr pjesë në takimin e ministrave të Mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO në Bruksel...
Fotogaleri/FA angazhim maksimal për situatën e përmbytjeveNëntor - Dhjetor 2017Angazhimi i Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë për situatën e përmbytjeve.
NATO: Misioni i “Orikut” në Egje, moment i rëndësishëm për Forcat Detare shqiptare24 nëntor 2017Misionit të anijes patrulluese të forcës detare shqiptare “Oriku”, e cila ishte pjesë e operacionit të NATO-s, “Sea Guardian”, i është dedikuar një shkrim në faqen zyrtare të NATO-s...
BBC: Shqipëria rehabiliton varrezat e dëshmorëve pas dekadash të lëna në harresë15 nëntor 2017Prestigjiozja britanike BBC, i ka bërë jehonë nismës së Ministrisë së Mbrojtjes për rehabilitimin e varrezave të dëshmorëve...
Mbyllet takimi i shefave të Mbrojtjes të NATO17 shtator 2017Mbylli punimet formale Konferenca e Komitetit Ushtarak të NATO, e cila u zhvillua për herë të parë në vendin tonë...
Zhvillohet në Tiranë Konferenca e Komitetit Ushtarak të NATO16 shtator 2017Në vendin tonë ka nisur punimet Konferenca e Komitetit Ushtarak të NATO, e cila mbledh së bashku shefat e shtabeve të ushtrive të vendeve anëtare të Aleancës...
Intervistë me gjeneral Petr Pavel, kryetar i Komitetit Ushtarak të NATO15 shtator 2017Intervistë me gjeneral Petr Pavel dhënë për revistën "Mbrojtja"...
Zhvillohet stërvitja shqiptaro-britanike “Ushtar Eagle 17”14 shtator 2017Në kuadër të stërvitjes së përbashkët ndërmjet FA të Shqipërisë dhe FA të Mbretërisë së Bashkuar u zhvillua sot “Dita e Vizitorëve të Shquar” të stërvitjes “Ushtar Eagle 17”...
Programi qeverisës 2017-2021 për Sigurinë dhe Mbrojtjen13 shtator 2017Qeveria e re e RSH mori detyrën pas ceremonisë së betimit në Presidencë. Nga programi qeverisës 2017-2021 veçojmë pjesën që ka lidhje me Sigurinë dhe Mbrojtjen...
Kontributi i Forcave të Armatosura në infrastrukturëShtator 2017Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura gjithmonë kanë treguar përkushtim dhe angazhim maksimal në ndihmë të popullsisë civile...
Bëhuni pjesë e Forcave të Armatosuraprill 2018Qendra e Personel Rekrutimit ka filluar regjistrimin e kandidatëve për ushtarë/detarë aktivë dhe kërkon të rekrutojë 100...
Strategjia UshtarakeKorrik 2015Në themel të Strategjisë Ushtarake të Republikës së Shqipërisë është aspirata e popullit shqiptar dhe vullneti politik për të realizuar vizionin e përbashkët...
Direktiva e Mbrojtjes 2019Janar 2019 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
Revista Mbrojtja Nr. 11 (2019) Dhjetor 2019Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 06 dhjetor 2019Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Dhjetor 2019
Ma En Pr Sh Di
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5